Від А до Я Провідна рекламна компанія в Західному регіоні

STYL FIRMOWY

Firmowy styl jest częścią wizerunku firmy, która jest potrzebna po to, by wyróżnić firmę i jej produkcję. Rozpoznawalność – to właśnie to, co daje firmie jej firmowy styl. Pozwoli on klientowi z łatwością rozpoznać towar lub usługi według pewnych oznak. Ważną rolę odgrywa także zaufanie klientów. Jeżeli przynajmniej raz upewnił się on w jakości towarów lub usług to jego zaufanie będzie się tylko poszerzać na inną produkcję firmy.

Reklama. Posiadanie firmowego stylu zwiększa efektywność reklamy. Oprócz tego, obiekty, mające w sobie elementy firmowego stylu już są reklamą.

 

Kiedy warto stworzyć firmowy styl

 

Jest dwa poglądy, kiedy warto stworzyć swój styl firmowy :

 

  • Od momentu powstania firmy w zakresie nagromadzenia środków i określenia podstawowych typów działalności. Prawidłowym będzie poświęcenie uwagi firmowemu stylowi już od początku, zaczynając od chwili założenia firmy. Podczas rejestracji firmie przydziela się określona nazwa, która jest nosicielem stylu. Później trzeba myśleć o pieczątce firmy, która również jest nosicielem pewnego stylu.

 

 

Każdy etap charakteryzuje się dylematem: zastanowić się nad wniesieniem firmowego stylu w to, co się stwarza czy jednak odłożyć tą decyzję na później. Jeżeli wybierany jest drugi wariant, w takim wypadku styl tak czy inaczej jest stwarzany, tylko że chaotycznie i niesystematycznie.

 

Wyróżniamy kilka wariantów stylu firmowego:

 

  • Logotyp tekstowy.
  • Logotyp graficzny.
  • Logotyp kreatywny.

 

Logotyp tekstowy

 

Najbardziej poszerzone i najczęściej wykorzystywane są logotypy tekstowe. Podstawowym rozwiązaniem w logotypie tekstowym jest stylizowany wariant nazwy obiektu, dla którego jest on stwarzany (nazwa projektu, akcji oraz firmy). W większości wypadków graficzne rozwiązanie dla logotypu tekstowego opiera się na nazwie bez wykorzystania różnych wariantów kreatywnych pomysłów. W logotypie tekstowym są stosowane różne warianty gry słownej. W celu stworzenia własnego wariantu logotypu tekstowego buduje się on na wykorzystaniu różnych typów klasycznych oraz na grze słów.

 

Logotyp graficzny

 

W porównaniu z tekstowymi logotypy graficzne są mniej rozpowszechnione. Dla stworzenia logotypu graficznego wykorzystuje się rozwiązania, które wykorzystują design graficzny. Podobnie jak w logotypie tekstowym, w logotypie graficznym możliwe jest wykorzystanie pełnej lub skróconej nazwy, ale zajmuje ona pozycję dodatkową, jest tylko „blokiem tekstowym”.

 

Logotyp kreatywny

 

Najtrudniejszymi w realizacji oraz najmniej rozpowszechnionymi są logotypy kreatywne. Dla tego, by stworzyć kreatywny logotyp jest potrzebny kreatywny pomysł. Wcześniej fachowcy firmy zapoznają się z różnorodnymi faktami oraz wydarzeniami. Na podstawie statystycznych i analitycznych danych powstaje główny pomysł logotypu, formułuje się zadanie, które powinno wyrażać sens logotypu.

A więc część kreatywna, a to znaczy również część graficzna logotypu może powstawać z nazwy części logotypu. Zapotrzebowanie w kreatywnych logotypach wynika przeważnie u firm, które mają konieczność stworzenia własnego wizerunku.