Від А до Я Провідна рекламна компанія в Західному регіоні

DESIGN DRUKOWANEJ PRODUKCJI

Wszystkim wiadomo, że po wkroczeniu nowego produktu na rynek ważne jest pierwsze „wizualne” wrażenie. Klient nigdy nie zwróci uwagę na typowe, szare wydanie z niską jakością druku. Wygląd zewnętrzny wydania reklamowego musi kusić i zachęcać klienta do konkretnego działania – zatelefonować, zobaczyć, kupić.

Wiele towarów i usług uda się lżej realizować, zaopatrując konsumentów w katalogi, broszury, biuletyny itp. Design tego typu wydań jest dosyć skomplikowany, ponieważ jego twórca musi zadbać o udane umiejscowienie zawartości informacyjnej i dobór materiałów ilustrujących, musi wybrać prawidłowy format, orientując się na potencjalną grupę docelową i przestrzegać wybranej stylistyki.

Studio designu grupy firm „Vid A do Ja”, znajdujące się we Lwowie, oferuje swoim klientom przygotowanie do druku (włącznie z designem i układem):

  • drukowanych wydań reklamowych (katalogów, broszur itp.);
  • periodycznych wydań drukowanych (gazet, czasopism). Studio designu we Lwowie pomoże Państwu w druku różnych wariantów produkcji poligraficznej – gazet, czasopism, wydań periodycznych, wszelkiego rodzaju zbiorów i biuletynów itp.
  • małej i dużej przypadłości, elementów stylu korporacyjnego (kopert, widokówek, ulotek, plakatów, afisz itp.).