Від А до Я Провідна рекламна компанія в Західному регіоні

HISTORIA DRUKU I POWSTANIE DRUKARNI

Globalne wykorzystanie mechanicznego druku z osobnymi ruchomymi literami, które były wynalezione w Niemczech, zaczęło się od stworzenia mechanicznej maszyny drukarskiej przez Jana Gutenberga i zakończyło się rozpowszechnieniem druku we wszystkich regionach świata w XIX wieku. Przy tym maszyna drukarska Gutenberga jest prototypem współczesnego wariantu druku z ruchomą czcionką i prawie wszystkie technologie możemy odnieść do jedynego źródła – maszyny drukarskiej Gutenberga.

 

Chiny. W Chinach z VI-VIII w. za pomocą drzeworytów tworzono różnorodne strony tekstów. Ale z czasem Chińczyk Bi Sheng w 1041 – 1049 latach wykorzystał ruchomą czcionkę przy użyciu matrycy.

 

Niemcy. Już w 1460 roku Mentel miał swoją drukarnię w Strasburgu, Pfister  – w 1461 roku w Bambergu. Po tym, jak książę Nassau naznaczył Moguncję wtedy, gdy drukarnia Schaffera i Fausta została zniszczona, pracownicy, których zwano „dziećmi Gutenberga”, rozbiegli się i zabrali ze sobą także sztukę drukarską.

 

Hiszpania i Portugalia. W Hiszpanii pierwsza drukarnia powstała w 1974 roku w Walencji. Pierwszymi drukarzami byli Holendrzy i Niemcy.

 

Niderlandy. W Holandii pierwszymi miastami, w których po raz pierwszy wzięto się za drukarstwo były Utrecht, Antwerpia i Brugia.

 

Anglia. W Anglii pierwsza drukarnia powstała w 1974 roku. Drukownictwo ksiąg nie rozwijało się na tyle szybko jak na kontynencie, przykładowo do końca XV wieku. Drukarnie funkcjonowały tylko w Oksfordzie.

 

Skandynawia. W krajach Skandynawskich drukowanie ksiąg zaczęło się w Odensie (Fionia) w 1482 roku dzięki Janowi Snellowi, w Kopenhadze – w 1490 roku, w Sztokholmie – w 1483 roku. W Oslo drukarnie powstały dopiero w XVII wieku.

 

Ormiańskie drukarnie. Jedno z pierwszych wydań w języku ormiańskim należy do Johanna Schiltbergerera w Moguncji w 1475 roku osobną łacińską czcionką. W 1486 roku Breidenbach wydał ormiański tekst  za pomocą drzeworytów. Początek druku ormiańskiego sięga 1512 roku.

 

Z 1512 do 1800 roku wydano ponad 1170 różnych wariantów ormiańskich ksiąg. W następnym stuleciu ormiańskie drukarnie powstały w Moskwie, Szuszi, Erywaniu, Bostonie i in. Do 1920 roku na świecie istniało 460 drukarń, drukujących gazety, czasopisma i książki w języku ormiańskim.

 

Turcja. W Turcji książki były tajnie drukowane przez Żydów. W 1490 roku pojawiła się księga „Dawne dzieje”, utwór Jossipona. Pierwsze księgi tureckie były tworzone i wydane w 1720-tych latach.

 

Rzeczpospolita. W Polsce pierwszą drukowaną księgą była „Explanatio in Psalterium” Jana Turrekrematy, na której było zapisane miejsce jej druku – Kraków. Za pierwszego drukarza uważano Gunthera Zainera z Augsburgu. Pod koniec XI – początek XVI w. w Krakowie tworzył drukarz Jan Haller, który wydawał księgi w języku łacińskim, a w języku polskim tylko fragmenty.

 

Czechy. W Czechach drukowanie ksiąg odbywało się w przybliżeniu w 1475 – 1478 latach jednocześnie w Pradze i Pilznie, a potem także w Brnie – w 1489 roku.