Від А до Я Провідна рекламна компанія в Західному регіоні

Друкарство у Львові

Було проведено значну кількість досліджень в питаннях книгодрукування у Львові. У 1460 році міщанин Сергій Дропан створив, а потім подарував свою друкарню львівському Онуфріївському монастирю. Це одна із перших згадок про друкарні Львова і України загалом.

В 1572-1573 роках у Львові Іваном Федоровичем була створена відома «друкарня Федорова», яка досить таки значний час була першою в місті. При цьому напис на надгробку Федорова означає, що він відновив раніше занедбану справу – і його роль в культурному житті досить таки важко переоцінити.

В лютому 1574 року у Львові Федоровим закладена відома «друкарня Федорова», який завершувався окремою післямовою.

В 17 столітті у Львові функціонували друкарні  Михайла СльозкиАрсенія Желиборського та Йосифа Шумлянського. Потім з використанням можливостей Й. Шумлянського  при церкві Юра заклали зовсім нову друкарню, яку очолив Городецький. Він видав перше друковане східнослов’янське видання з нотами Ірмологіону. Але в другій половині 17-го століття умови для книгодрукування значно погіршились. Польська адміністрація починає забороняти діяльність кириличних друкарень м. Львова.

В другій половині 17 ст. умови для українського книгодрукарства у Львові дещо погіршились. Після того, як у 1651 році польське військо було розбите під Берестечком польська адміністрація закриває всі кириличні друкарні Львова. Діяльність друкарні Львівського Успенського братства в цих умовах обмежується виданням невеликих книг – часословів і букварів. Однак при цьому видаються такі книги як: Тріодна пісна, Євангелія, Октоїх, Тріодь цвітна, Апостол, і Анфологіон.

В першій половині 18 ст. в друкарнях Львова діяльність друкарні Львівського Успенського братства обмежувалась виданням малоформатних книг – часословів та букварів. Крім того друкарня діє зі значними перервами. В 1745 році було видано префекта Києво-могилянської академії академіка Михайла Козачинського. А в другій половині 18-го століття друкарня продовжує нерегулярно працювати. На початку 18 століття у Львові постійно діяла польсько-латинська друкарня братства Святої Трійці При Львівському кафедральному Соборі.

В наш час у Львові діє у видавничій справі така кількість підприємств:

  • видавнича справа – 163;
  • поліграфія – 198;
  • тиражування магнітних носіїв – 5.